Original

Säkerhetsskyltar

Att forma ett budskap handlar om att tydliggöra, Vi tror att grunden till detta ligger i förarbetet, för att kunna spegla just Ert företag. Detta kan ibland vara enkelt, ibland krävs det lite mer arbetet. Men det är alltid värt tiden. Det är här vi tänjer på gränserna eller leker med det funktionella. Det är lätt att lockas av den nya tekniken och ryckas med i tempot. Men i grund och botten handlar det om att skapa kommunikation mellan människor. Detta måste alltid ske på mottagarens villkor, oavsett vilken teknik som används.

VI HJÄLPER DIG

Vi har en mycket kompetent originalservice. Vi gör bland annat visitkort, broschyrer, skyltar, årsredovisningar, logotyper, vi bränner CD & DVD-skivor. Vi erbjuder arkivering av bilder och digitala dokument med säkerhetsbackup för återanvändning. Vi scannar dia, negativ och påsiktsoriginal. De kan vara både svartvit eller färg med hög upplösning. Vi kan också skanna mycket stora original som t ex A1 ritningar, bilder och affischer. Vi skannar pappersoriginal till redigerbar text, t ex PDF (sökbar), word, text och rtf. Vi jobbar i Photoshop med friläggningar, färgjustering, vektorisering, retusch, manipulering och fotomontage. Vi erbjuder även filkonvertering (t ex mellan Mac och PC), utskjutning, provtryck mm